Jij Staat Centraal biedt begeleiding aan kinderen en jongeren met een psychiatrische, psychosociale hulpvraag en/of een lichte verstandelijke beperking

_IKF8755.2

Een veilige omgeving waar kinderen en jongeren zich begrepen voelen

Jij Staat Centraal is een kleinschalige organisatie welke op een rustige, natuurlijke locatie in Dussen is gevestigd. Vanuit een warme, veilige omgeving willen we kinderen een fijne plek bieden waar ze begrepen worden en waar ze zichzelf beter leren begrijpen. Het kind en zijn omgeving willen we de juiste inzichten, kennis en handvatten geven waardoor ze weer meer in hun kracht komen te staan.

Aanbod

In grote lijnen bieden wij onderstaande begeleidingsmogelijkheden aan. Samen met het systeem wordt er gekeken naar welke vorm van begeleiding het meest passend is. Binnen deze begeleidingsmogelijkheden bieden wij zorg op maat. Daar waar nodig wordt contact gezocht en samengewerkt met andere hulpverleningsinstanties om zo goed mogelijk aan te kunnen sluiten bij de hulpvraag van het kind en het gezin.

Gespecialiseerde begeleiding kleine groep en gespecialiseerde individuele begeleiding

Begeleiding bij Jij Staat Centraal is er voor kinderen met een gedrags- en/of ontwikkelingsstoornis. Te denken aan autisme, ADHD, hechtingsproblematiek of een lichte verstandelijke beperking.

Intensieve Ambulante Gezinsbegeleiding

Intensieve Ambulante Gezinsbegeleiding (IAG) is gericht op gezinnen met kinderen met Autisme. Vanuit een systemische benadering, dat wil zeggen dat we het gehele gezin betrekken bij de begeleiding, kijken we naar waar de krachten en de uitdagingen liggen binnen het gezin. Wat gaat er goed en wat is wenselijk om te veranderen binnen de huidige situatie. We verkennen samen de oorzaak van het gedrag van het kind en geven inzicht in de ondersteuningsbehoefte van het kind.

Gespecialiseerde begeleiding met paarden en mindfulness

Een begeleidingstraject is helpend voor kinderen die moeite hebben met concentratie, gevoelig zijn, veel piekeren of nadenken, kinderen die moeite hebben met het aangeven van hun grenzen, maar ook voor kinderen die snel overprikkeld zijn en hierdoor boos of verdrietig worden of dit op een andere niet-adequate manier uiten.

_IKF9298

Ons team

Bij Jij Staat Centraal werken betrokken, gedreven en deskundige professionals die het kind zien, begrijpen en respectvol begrenzen. Op basis van persoonlijke betrokkenheid wordt er op een speelse manier aangesloten bij de belevingswereld van het kind en bij wat het kind nodig heeft.

U kunt altijd vrijblijvend contact opnemen met
Jij Staat Centraal voor een kennismaking

Bij interesse in Jij Staat Centraal kan er contact opgenomen worden met Jolanda Verschoor. Tijdens een telefoongesprek wordt de hulpvraag geïnventariseerd. Als deze passend lijkt wordt er een kennismaking gepland. Tijdens de kennismaking wordt er een rondleiding gegeven en wordt de hulpvraag en wederzijdse verwachtingen verder besproken. Na de kennismaking wordt vastgesteld of begeleiding bij Jij Staat Centraal tot de mogelijkheden behoort.