Mogelijkheden

In grote lijnen bieden wij onderstaande begeleidingsmogelijkheden aan. Samen met het systeem wordt er gekeken naar welke vorm van begeleiding het meest passend is. Daar waar nodig wordt contact gezocht en samengewerkt met andere hulpverleningsinstanties om zo goed mogelijk aan te kunnen sluiten bij de hulpvraag van het kind en het gezin.

Gespecialiseerde begeleiding kleine groep op locatie

Begeleiding op locatie is er voor kinderen met een gedrags- en/of ontwikkelingsstoornis. Te denken aan autisme, ADHD, hechtingsproblematiek of een lichte verstandelijke beperking. De begeleiding wordt individueel geboden en waar mogelijk in een groepje.

Intensieve Ambulante Gezinsbegeleiding en Gespecialiseerde individuele begeleiding

Het doel van gespecialiseerde individuele begeleiding is in samenwerking met het netwerk op een liefdevolle en ervarende manier, de zelfstandigheid, autonomie en zelfkennis van het kind vergroten.

Gespecialiseerde begeleiding met paarden en mindfulness

Een begeleidingstraject is helpend voor kinderen die moeite hebben met concentratie, gevoelig zijn, veel piekeren of nadenken, kinderen die moeite hebben met het aangeven van hun grenzen, maar ook voor kinderen die snel overprikkeld zijn en hierdoor boos of verdrietig worden of dit op een andere niet-adequate manier uiten.

U kunt altijd vrijblijvend contact opnemen met Jij Staat Centraal voor een kennismaking

Bij interesse in Jij Staat Centraal kan er contact opgenomen worden met Jolanda Verschoor. Tijdens een telefoongesprek wordt de hulpvraag geïnventariseerd. Als deze passend lijkt wordt er een kennismaking gepland. Tijdens de kennismaking wordt er een rondleiding gegeven en wordt de hulpvraag en wederzijdse verwachtingen verder besproken. Na de kennismaking wordt vastgesteld of begeleiding bij Jij Staat Centraal tot de mogelijkheden behoort.