Jij Staat Centraal is een kleinschalige organisatie welke op een rustige, natuurlijke locatie in Dussen is gevestigd. Vanuit een warme, veilige omgeving willen we kinderen een fijne plek bieden waar ze begrepen worden en waar ze zichzelf beter leren begrijpen. Het kind en zijn omgeving willen we de juiste inzichten, kennis en handvatten geven waardoor ze weer meer in hun kracht komen te staan.

 

 

Aanbod

 

 

Aanmeldprocedure

De begeleiding kan van start gaan als u en wij van mening zijn dat Jij Staat Centraal de juiste begeleiding passend bij uw hulpvraag kan bieden en er voor deze begeleiding een juiste beschikking is afgegeven.

 

 

Gang van zaken

U kunt altijd vrijblijvend contact opnemen met Jij Staat Centraal voor meer informatie en een vrijblijvende kennismaking.
Mocht u het gevoel hebben dat Jij Staat Centraal een passend aanbod kan bieden dan kunt u contact opnemen met uw gemeente. Een medewerker van de gemeente inventariseert uw hulpvraag en kan een verwijzing doen naar een hulpverlener.
Heeft u van uw gemeente een verwijzing ontvangen dan kunt u uw kind telefonisch of via de mail aanmelden. Er wordt een afspraak gemaakt om kennis te maken. Tijdens deze afspraak geven we een rondleiding en wordt de hulpvraag verder geïnventariseerd.
Vervolgens bekijken wij of we de begeleiding passend bij uw hulpvraag kunnen bieden. U bekijkt of u de begeleiding bij Jij Staat Centraal wilt afnemen.
Mocht er overeenstemming zijn dan kan de gemeente voor de begeleiding in overleg met Jij Staat Centraal een beschikking afgeven en kan er gestart worden met de begeleiding. Er wordt in samenspraak een individueel begeleidingsplan opgesteld wat met regelmaat met ouder(s) en eventueel het kind en medewerker van de gemeente wordt geëvalueerd en bijgesteld.

Jij Staat Centraal heeft een contract met de regio West-Brabant Oost. Onder deze regio vallen gemeente Aalburg, Werkendam, Woudrichem, Geertruidenberg, Drimmelen, Oosterhout, Breda, Alphen/Chaam en Baarle Nassau. Ben u woonachtig in één van deze gemeenten dan is begeleiding via ZIN of PGB mogelijk. Ben u woonachtig buiten deze regio dan kan er alleen begeleiding via PGB geboden worden.