Autisme wordt ook wel een informatieverwerkingsstoornis genoemd. Kinderen met een dergelijke stoornis hebben meer moeite met het geven van een betekenis aan binnengekomen informatie. Alles wat ze horen, zien, ruiken, voelen, proeven komt meer gedetailleerd en minder gefilterd binnen en wordt in de hersenen bij iemand met Autisme niet automatisch tot een samenhangend geheel gepuzzeld. De puzzel is daardoor vaak minder compleet, het kind mist hierdoor samenhang waardoor er regelmatig problemen ontstaan met de betekenisverlening.  Dit heeft gevolgen voor zijn gevoel, gedachten en gedrag.

 

Gezinsbegeleiding

 

Voor wie

Gezinsbegeleiding is gericht op gezinnen met kinderen met Autisme of kenmerken hiervan.

 

Doel

Het doel van gezinsbegeleiding is om de gezinsdynamiek te verbeteren doordat het gezin inzicht krijgt in de prikkelverwerking, emotionele ontwikkeling en de methodiek Geef me de 5 leert toepassen, waardoor het kind kan gaan ontwikkelen.

 

Werkwijze

Met ouders en zo nodig school, kijken we naar wat goed gaat en wat wenselijk is om te veranderen binnen de huidige situatie. We verkennen de oorzaak van het gedrag van het kind met Autisme en geven inzicht in de ondersteuningsbehoefte van het kind. Samen komen we tot een op maat gemaakt plan met daarin oplossingen welke passen bij de omgeving en het kind. De tijdsduur van het traject is afhankelijk van de complexiteit van de hulpvraag. Is er sprake van nevenproblematiek welke de begeleiding in de weg staat dan zal hier eerst aandacht voor zijn.

Tijdens de begeleiding werken we voornamelijk volgens de 5 pijlers van Geef me de 5.

1. Autisme begrijpen 

2. Positief Contact   

3. Basisrust creëren   

4. Problemen oplossen 

5. Ontwikkeling bevorderen  

Als het gelukt is om bovenstaande te realiseren ontstaat er ruimte voor ontwikkeling. Door een fijn en duidelijk basisfundament verlaagt het stresslevel bij het kind. Dan kun je je ontwikkelen! Een kind kan van persoonsafhankelijk meer zelfstandig worden.

Afhankelijk van de hulpvraag vindt gezinsbegeleiding vaak plaats naast gespecialiseerde individuele begeleiding aan het kind met Autisme.

 

 

Gespecialiseerde individuele begeleiding

 

Voor wie

Gespecialiseerde individuele begeleiding is er voor kinderen en jongeren met Autisme of kenmerken hiervan. Welke een hulpvraag hebben bijvoorbeeld op het gebied van:

  • leren omgaan met emoties
  • vergroten van zelfkennis
  • vergroten van zelfstandigheid
  • leren omgaan met sociale situaties

 

Doel

Het doel van gespecialiseerde individuele begeleiding is op een fijne ervarende manier, de zelfstandigheid, autonomie en zelfkennis vergroten.

 

Werkwijze

Tijdens de begeleiding wordt er voornamelijk ervaringsgericht gewerkt. Het ontdekken van waar je goed in bent, wat je fijn vindt, maar ook waar je nog moeite mee hebt en wat je dan nodig hebt, staat tijdens de begeleiding centraal. Op onze ruime locatie, kunnen vele verschillende activiteiten zowel binnen als buiten ondernomen worden. Tijdens de begeleiding is er veel aandacht voor voelen. Een kind leert voelen wat een bepaalde situatie/activiteit doet met zijn alertheid en emoties. Voelt iets fijn of juist niet? Waar merk je dit aan? Samen met het kind gaan we op ontdekking naar zijn ‘eigen IK’  wie ben ik, waar ben ik goed in, wat heb ik nodig? Tijdens de begeleiding worden ook juist situaties besproken en nagespeeld welke in de thuissituatie, op school of bij vrienden actueel zijn. We geven inzicht in deze situaties en duidelijke handvatten om hier mee om te gaan. We generaliseren de ervaringen welke opgedaan zijn tijdens de begeleiding naar de thuissituatie, school of vriendengroep waardoor het kind het geleerde ook in dagelijkse situaties leert toepassen.

Afhankelijk van de hulpvraag vindt gespecialiseerde individuele begeleiding vaak plaats naast gezinsbegeleiding.