Autisme wordt ook wel eens een informatieverwerkingsstoornis genoemd. De informatie welke via de zintuigen binnenkomt wordt bij iemand met Autisme niet automatisch tot 1 geheel gepuzzeld. Het puzzelen tot een logisch geheel verloopt door een aantal storingen in het brein van iemand met Autisme moeizamer. Het gevolg is dat er vaak samenhang ontbreekt, waardoor iemand met Autisme veel onduidelijkheid ervaart. Het gevolg is dat iemand met Autisme snel stress ervaart in situaties die voor een ander vanzelfsprekend zijn en (sociale)vaardigheden aanleren niet vanzelf gaat.

 

 

Gezinsbegeleiding

 

Voor wie

Gezinsbegeleiding is gericht op gezinnen met kinderen met Autisme of kenmerken hiervan, welke vragen hebben of problemen ervaren in de opvoeding van hun kind.

 

Doel

Het doel van gezinsbegeleiding is om de gezinsdynamiek blijvend te verbeteren doordat het gezin inzicht krijgt in de prikkelverwerking, emotionele ontwikkeling en de methodiek Geef me de 5 leert toepassen.

 

Werkwijze

Met ouders en zo nodig school, kijken we naar wat goed gaat en wat wenselijk is om te veranderen binnen de huidige situatie. We verkennen de oorzaak van het gedrag van het kind met Autisme en geven inzicht in de ondersteuningsbehoefte van het kind. Samen komen we tot een op maat gemaakt plan met daarin oplossingen welke passen bij de omgeving en het kind. De tijdsduur van het traject is afhankelijk van de complexiteit van de hulpvraag. Is er sprake van nevenproblematiek welke de begeleiding in de weg staat dan zal hier eerst aandacht voor zijn.

Tijdens de begeleiding werken we voornamelijk volgens de 5 pijlers van Geef me de 5.

1. Autisme begrijpen  

We ondersteunen ouders bij het begrijpen van Autisme met daarbij horend de prikkelverwerking en emotionele ontwikkeling en leren hen hoe ze hun communicatie goed af kunnen stemmen op hun kind.

2. Positief Contact   

Doordat ouders hun kind beter begrijpen en hun communicatie beter op hun kind kunnen afstemmen, voelt het kind zich beter begrepen. Hierdoor ontstaat positief contact.

3. Basisrust creëren   

Als de eerste twee stappen zijn gemaakt, is er een goede basis gelegd om het basisfundament voor de dag in te zetten. Bij een goed basisfundament weet het kind wat hij gedurende de dag per moment moet doen. We leren ouders hoe hun kind hier in te begeleiden. De sfeer in huis zal verbeteren, er ontstaat meer ontspanning waardoor de nog aanwezige problemen kunnen worden opgelost.

4. Problemen oplossen 

Met behulp van Geef me de 5 leren we ouders de oorzaak te achterhalen van problemen welke er zijn en geven ouders duidelijke tools om hier mee om te gaan.

5. Ontwikkeling bevorderen  

Als het gelukt is om bovenstaande te realiseren ontstaat er ruimte voor ontwikkeling. Door een fijn en duidelijk basisfundament verlaagt het stresslevel bij het kind. Dan kun je je ontwikkelen! Een kind kan van persoonsafhankelijk meer zelfstandig worden.

Afhankelijk van de hulpvraag vindt gezinsbegeleiding vaak plaats naast gespecialiseerde individuele begeleiding.

 

 

Gespecialiseerde individuele begeleiding

 

Voor wie

Gespecialiseerde individuele begeleiding is er voor kinderen en jongeren met Autisme of kenmerken hiervan. Welke een hulpvraag hebben bijvoorbeeld op het gebied van:

  • leren omgaan met emoties
  • vergroten van zelfkennis
  • vergroten van zelfstandigheid
  • leren omgaan met sociale situaties

 

Doel

Het doel van gespecialiseerde individuele begeleiding is op een fijne ervarende manier, de zelfstandigheid, autonomie en zelfkennis vergroten.

 

Werkwijze

Tijdens de begeleiding wordt er voornamelijk ervaringsgericht gewerkt. Het ontdekken van waar je goed in bent, wat je fijn vindt, maar ook waar je nog moeite mee hebt en wat je dan nodig hebt, staat tijdens de begeleiding centraal. Op onze ruime locatie, kunnen vele verschillende activiteiten zowel binnen als buiten ondernomen worden. Tijdens de begeleiding is er veel aandacht voor voelen. Een kind leert voelen wat een bepaalde situatie/activiteit doet met zijn alertheid en emoties. Voelt iets fijn of juist niet? Waar merk je dit aan? Samen met het kind gaan we op ontdekking naar zijn ‘eigen IK’  wie ben ik, waar ben ik goed in, wat heb ik nodig? Tijdens de begeleiding worden ook juist situaties besproken en nagespeeld welke in de thuissituatie, op school of bij vrienden actueel zijn. We geven inzicht in deze situaties en duidelijke handvatten om hier mee om te gaan. We generaliseren de ervaringen welke opgedaan zijn tijdens de begeleiding naar de thuissituatie, school of vriendengroep waardoor het kind het geleerde ook in dagelijkse situaties leert toepassen.

Afhankelijk van de hulpvraag vindt gespecialiseerde individuele begeleiding vaak plaats naast gezinsbegeleiding.