Voor wie?

Begeleiding op locatie is er voor kinderen met een gedrags- en/of ontwikkelingsstoornis. Te denken aan autisme, ADHD, hechtingsproblematiek of lichte verstandelijke beperking. De begeleiding wordt waar mogelijk geboden in een klein groepje en waar nodig individueel.

Wat, wanneer?

Op onze natuurlijke, prikkelarme locatie in Dussen kunnen kinderen en jongeren genieten van de rust, de natuur en alles wat de dieren en de omgeving hun geeft. Verzorgen van de paarden, wandelen met de hond. Voetballen, skelteren, spelen in het bos, houtbewerking, knutselen, koken en bakken en nog veel meer! Even geen prikkels van de computer en TV…Het hoofd leeg maken en tot rust komen. Vanuit rust wordt er spelenderwijs gewerkt aan persoonlijke doelen en is er positief contact met andere kinderen. De activiteitenprogramma’s worden aangeboden op woensdagmiddag en zaterdag. De hoeveelheid bezoeken per maand wordt in onderling overlegd bepaald. Andere dagdelen buiten de woensdag en zaterdag zijn bespreekbaar. Tijdens schoolvakanties wordt begeleiding geboden op inschrijving. De programma’s zijn duidelijk op de 5 (wie, wat, waar, wanneer, hoe) en staan onder begeleiding van vaste professionele begeleiders.

Mogelijke doelen van deze begeleiding kunnen zijn:

  •  stimuleren tot en begeleiden bij het aangaan van sociale contacten
  •  stimuleren om te gaan met situaties buiten de eigen belevingswereld
  •  oefenen met sociaal – emotionele vaardigheden
  •  ervaren van ontspanning
  •  de thuissituatie ontlasten

 

Aanmeldprocedure

De begeleiding op locatie bij Jij Staat Centraal kan van start gaan als u en wij van mening zijn dat Jij Staat Centraal de juiste begeleiding passend bij uw hulpvraag kan bieden en er voor deze begeleiding een juiste beschikking is afgegeven.

Gang van zaken

U kunt altijd vrijblijvend contact opnemen met Jij Staat Centraal voor meer informatie en een vrijblijvende kennismaking.
Mocht u het gevoel hebben dat Jij Staat Centraal een passend aanbod kan bieden dan kunt u contact opnemen met uw gemeente. Een medewerker van de gemeente inventariseert uw hulpvraag en kan een verwijzing doen naar een hulpverlener.
Heeft u van uw gemeente een verwijzing ontvangen dan kunt u uw kind telefonisch of via de mail aanmelden. Er wordt een afspraak gemaakt om kennis te maken. Tijdens deze afspraak geven we een rondleiding en wordt de hulpvraag verder geïnventariseerd.
Vervolgens bekijken wij of we de begeleiding passend bij uw hulpvraag kunnen bieden. U bekijkt of u de begeleiding bij Jij Staat Centraal wilt afnemen.
Mocht er overeenstemming zijn dan kan de gemeente voor de begeleiding in overleg met Jij Staat Centraal een beschikking afgeven en kan er gestart worden met de begeleiding. Er wordt in samenspraak een individueel begeleidingsplan opgesteld wat met regelmaat met ouder(s) en eventueel het kind en medewerker van de gemeente wordt geëvalueerd en bijgesteld.

Jij Staat Centraal heeft een contract met de regio West-Brabant Oost. Onder deze regio vallen gemeente Aalburg, Werkendam, Woudrichem, Geertruidenberg, Drimmelen, Oosterhout, Breda, Alphen/Chaam en Baarle Nassau. Ben u woonachtig in één van deze gemeenten dan is begeleiding via ZIN mogelijk. Ben u woonachtig buiten deze regio dan kan er begeleiding via PGB geboden worden.