Begrepen worden, Afgestemde prikkels, Ontwikkelen

Voor wie

Gespecialiseerde begeleiding  bij Jij Staat Centraal is er voor kinderen met een gedrags- en/of ontwikkelingsstoornis. Te denken aan autisme, ADHD, hechtingsproblematiek of een lichte verstandelijke beperking. 


Gespecialiseerde begeleiding kleine groep

Op onze natuurlijke locatie in Dussen kunnen kinderen en jongeren genieten van de rust, de natuur en alles wat de dieren en de omgeving hun geeft. Verzorgen van de paarden, wandelen met de hond, voetballen, skelteren, spelen in het bos, houtbewerking, knutselen, sport en spel, koken en bakken en nog veel meer! Afgestemde prikkels, het hoofd leeg maken en tot rust komen. Om vanuit daar verder tot ontwikkeling te komen!


Gespecialiseerde begeleiding individueel

Soms is wegens het nog niet goed kunnen functioneren in een groep of vanwege een specifieke individuele hulpvraag, gespecialiseerde individuele begeleiding meer passend. 

Tijdens deze begeleidingsvorm staat het  ontdekken van waar je goed in bent, wat je fijn vindt, maar ook waar je nog moeite mee hebt centraal. Tijdens de begeleiding is er veel aandacht voor voelen. Een kind leert voelen wat een bepaalde situatie/activiteit doet met zijn alertheid en emoties. Voelt iets fijn of juist niet? Waar merk je dit aan? Samen met het kind gaan we op ontdekking naar zijn ‘eigen ik’:  wie ben ik, waar ben ik goed in, wat heb ik nodig? Tijdens de begeleiding kunnen ook situaties besproken worden die in de thuissituatie, op school of bij vrienden actueel zijn. We geven inzicht in deze situaties en handvatten om hier mee om te gaan. We generaliseren de ervaringen die opgedaan zijn tijdens de begeleiding naar de thuissituatie, school of vriendengroep waardoor het kind het geleerde ook in dagelijkse situaties leert toepassen.

Gespecialiseerde begeleiding wordt zowel tijdens schooltijd geboden voor kinderen die niet of deels naar school gaan als ook na schooltijd op zaterdag en op inschrijving in de  schoolvakanties.  De begeleiding wordt geboden door vaste professionele begeleiders die het kind zien en begrijpen! Er wordt samen met het kind en ouders via een begeleidingsplan gewerkt aan op maat gestelde doelen. 

 

U kunt altijd vrijblijvend contact opnemen met Jij Staat Centraal voor een kennismaking

Bij interesse in Jij Staat Centraal kan er contact opgenomen worden met Jolanda Verschoor. Tijdens een telefoongesprek wordt de hulpvraag geïnventariseerd. Als deze passend lijkt wordt er een kennismaking gepland. Tijdens de kennismaking wordt er een rondleiding gegeven en wordt de hulpvraag en wederzijdse verwachtingen verder besproken. Na de kennismaking wordt vastgesteld of begeleiding bij Jij Staat Centraal tot de mogelijkheden behoort.