Jij Staat Centraal is continu bezig om de kwaliteit van zorg te verbeteren.  Een hulpmiddel hierbij is het kwaliteitssysteem van Zorgcollectief Altena.  Zorgcollectief Altena is een vereniging van op dit moment ca. 12 zorgaanbieders in het Land van Heusden en Altena waar Jij Staat Centraal mede oprichter van is. Door onderlinge samenwerking van de zorgaanbieders is multidisciplinaire aanpak mogelijk waarbij de privacy en het welzijn van de zorgvragers voorop staan. Er is een kwaliteitsinstrument ontwikkelt  dat de kwaliteit waarborgt voor de zorgvragers die gebruik maken van de zorg bij de verschillende zorgaanbieders. Jij Staat Centraal neemt deel aan de kwaliteitskringgroep hierbij leveren de zorgaanbieders feedback op elkaar om elkaar te ondersteunen en kwaliteitsverbetering te initiëren. Vanuit deze bijeenkomsten komen verbeterpunten/actiepunten op het gebied van kwaliteit welke gedocumenteerd en uitgewerkt worden. Daarnaast neemt Jij Staat Centraal minimaal 5 keer per jaar deel aan intervisiebijeenkomsten binnen deze vereniging. In 2018  heeft Jolanda bij organisatie Estasi de Post-HBO opleiding met betrekking tot sensorische integratie gevolgd en in 2019 heeft ze bij organisatie Geef me de 5 haar Post-HBO diploma Autismedeskundige behaald.  Alle medewerkers hebben zowel de basis als de verdiepingscursus van Geef me de 5 gevolgd. Geef me de 5 is een unieke methodiek die antwoord geeft op al jouw vragen over autisme en je echt verder helpt. Autisme begrijpen, altijd terug gaan naar de oorzaak van het gedrag brengt je bij de oplossing. Deze methodiek is overigens ook goed inzetbaar bij kinderen die om een andere reden dan autisme veel behoefte hebben aan duidelijkheid en structuur.

 

website-logo

 

 

Klachtenprocedure

‘JIJ staat centraal’ heeft een klachtenprocedure via zorgcollectief altena en is aangesloten bij klachtenportaal zorg. Mocht er sprake zijn van ontevredenheid over de geboden zorg dan vernemen wij dit graag. Het is het de bedoeling dat de wettelijke vertegenwoordiger de volgende stappen onderneemt.

De wettelijk vertegenwoordiger meld de klacht bij Jolanda Verschoor. Zij gaan in gesprek met elkaar waarin de wettelijk vertegenwoordiger zijn/haar ontevredenheid kan uiten. Dit gesprek heeft als doel om samen tot een oplossing te komen.

Lukt het niet om tot een oplossing te komen dan kan de wettelijk vertegenwoordiger contact opnemen met de vertrouwenspersoon van zorgcollectief altena en bespreekt zijn/haar klacht, waarna zij helpt de klacht op te lossen. De externe vertrouwenspersoon van zorgcollectief altena is Esther de Bruin. Zij is bereikbaar via: e-mail ejwdebruin@gmail.com

of tel nr. 0643183615

of de wettelijk vertegenwoordiger legt de klacht neer bij klachtenportaal zorg. Deze kan per mail verstuurd worden naar info@klachtenportaalzorg.nl te vinden op www.klachtenportaalzorg.nl

 

 

Privacy

Bekijk hier onze privacy policy

 

 

SKJ registratie

nr. 100027959