Even voorstellen

Bij Jij Staat Centraal werken betrokken, gedreven en deskundige professionals die het kind zien, begrijpen en respectvol begrenzen. Op basis van persoonlijke betrokkenheid wordt er op een speelse manier aangesloten bij de belevingswereld van het kind en bij wat het kind nodig heeft. De methodiek ‘Geef me de 5’ ligt ten grondslag aan onze werkwijze. Alle teamleden zijn of worden geschoold volgens de wetenschappelijk onderbouwde methodiek, wat zorgt voor een eenduidige aanpak. ‘Geef me de 5’ is een methodiek die speciaal is ontwikkeld voor mensen met autisme en werkt bovendien goed voor iedereen die extra behoefte heeft aan duidelijkheid. Naast deze methodiek zet Jij Staat Centraal ook andere effectieve interventies in om op een ongedwongen manier,  aan diverse hulpvragen te werken.

Jij Staat Centraal is een platte organisatie met korte lijnen waardoor er snel onderling geschakeld kan worden. We werken samen met Janine van der Westen (Orthopedagoog- Generalist) van praktijk Orthowest, welke als gedragsdeskundige betrokken is bij Jij Staat Centraal.  Om verder hulp te kunnen bieden die goed aansluit bij het kind en het gezin werkt Jij Staat Centraal samen met specialisten van andere hulpverleningsorganisaties.

Jolanda Verschoor

gedreven, geduldig, praktisch, betrokken

Jolanda heeft Jij Staat Centraal in 2010 opgericht nadat ze werkzaam is geweest  in de verstandelijk gehandicapte sector. Jolanda is naast moeder van 3 kinderen en echtgenoot,  jeugd & gezinsprofessional (SKJ geregistreerd) Nadat ze de opleidingen Sociaal Werk en Verpleegkunde heeft afgerond, heeft ze zich gespecialiseerd in Autisme middels de post HBO opleiding van ”Geef me de 5′, in Sensorische Informatieverwerking middels de Post HBO opleiding SI Estasi en in het oplossingsgericht en  systemische werken door het volgen van de IAG opleiding bij NHL Stenden.

 

Puck Leijten

oplossingsgericht, empatisch, zelfbewust

Puck is als HBO- pedagoog afgestudeerd en SKJ geregistreerd. Puck biedt  individuele begeleiding. Middels de basis en verdiepingscursus is Puck geschoold in de methodiek ‘Geef me de 5’.

Mariska van Baast

zorgzaam, luisterend oor, geduldig, rustig

Mariska  is  sociaal pedagogisch werker en is op HBO-niveau geschoold tot kindercoach met behulp van paarden en  SKJ geregistreerd.  Binnen Jij Staat Centraal houdt zij zich bezig met de  begeleiding met paarden. Mariska heeft zich verdiept in ‘Geef me de 5’ door het  volgen van de basis en verdiepingscursus.

foto ruth

Ruth Timmermans

humor, zorgzaam , rustig

Ruth  heeft de opleiding HBO pedagogiek afgerond en  is SKJ geregistreerd. Ruth zet haar kwaliteiten in tijdens de individuele en groepsbegeleiding. Middels de basiscursus is ze geschoold  in de methodiek Geef me 5.

Julia Dekker

 

 

 

 

Julia zit in het derde jaar van de HBO opleiding PABO. Op zaterdag en in de vakanties werkt zij  als begeleider bij Jij Staat Centraal

Ilse Branderhorst


Ilse zit in het laatste jaar van de opleiding HBO pedagogiek. Naast haar studie en stage in het Speciaal Onderwijs werkt zij op vaste middagen en in de vakanties als begeleider bij Jij Staat Centraal

U kunt altijd vrijblijvend contact opnemen met Jij Staat Centraal voor een kennismaking

Bij interesse in Jij Staat Centraal kan er contact opgenomen worden met Jolanda Verschoor. Tijdens een telefoongesprek wordt de hulpvraag geïnventariseerd. Als deze passend lijkt wordt er een kennismaking gepland. Tijdens de kennismaking wordt er een rondleiding gegeven en wordt de hulpvraag en wederzijdse verwachtingen verder besproken. Na de kennismaking wordt vastgesteld of begeleiding bij Jij Staat Centraal tot de mogelijkheden behoort.