Mogelijkheden

In grote lijnen bieden wij onderstaande begeleidingsmogelijkheden aan. Samen met het systeem wordt er gekeken naar welke vorm van begeleiding het meest passend is. Daar waar nodig wordt contact gezocht en samengewerkt met andere hulpverleningsinstanties om zo goed mogelijk aan te kunnen sluiten bij de hulpvraag van het kind en het gezin.

Gespecialiseerde begeleiding kleine groep en gespecialiseerde individuele begeleiding

Begeleiding bij Jij Staat Centraal is er voor kinderen met een gedrags- en/of ontwikkelingsstoornis. Te denken aan autisme, ADHD, hechtingsproblematiek of een lichte verstandelijke beperking.

Intensieve Ambulante Gezinsbegeleiding

Intensieve Ambulante Gezinsbegeleiding (IAG) is gericht op gezinnen met kinderen met Autisme. Vanuit een systemische benadering, dat wil zeggen dat we het gehele gezin betrekken bij de begeleiding, kijken we naar waar de krachten en de uitdagingen liggen binnen het gezin. Wat gaat er goed en wat is wenselijk om te veranderen binnen de huidige situatie. We verkennen samen de oorzaak van het gedrag van het kind en geven inzicht in de ondersteuningsbehoefte van het kind.

Gespecialiseerde begeleiding met paarden en mindfulness

Een begeleidingstraject is helpend voor kinderen die moeite hebben met concentratie, gevoelig zijn, veel piekeren of nadenken, kinderen die moeite hebben met het aangeven van hun grenzen, maar ook voor kinderen die snel overprikkeld zijn en hierdoor boos of verdrietig worden of dit op een andere niet-adequate manier uiten.

U kunt altijd vrijblijvend contact opnemen met Jij Staat Centraal voor een kennismaking

Bij interesse in Jij Staat Centraal kan er contact opgenomen worden met Jolanda Verschoor. Tijdens een telefoongesprek wordt de hulpvraag geïnventariseerd. Als deze passend lijkt wordt er een kennismaking gepland. Tijdens de kennismaking wordt er een rondleiding gegeven en wordt de hulpvraag en wederzijdse verwachtingen verder besproken. Na de kennismaking wordt vastgesteld of begeleiding bij Jij Staat Centraal tot de mogelijkheden behoort.