Autisme Begrijpen

Autisme deskundig / Geef me de 5

Autisme wordt ook wel een informatieverwerkingsstoornis genoemd. De informatieverwerking van mensen met autisme verloopt anders. Door de andere manier van informatie verwerken kunnen mensen met Autisme meer moeite hebben met het geven van betekenis aan binnengekomen informatie. Alles wat ze horen, zien, ruiken, voelen, proeven komt meer gedetailleerd en minder gefilterd binnen en wordt in de hersenen niet automatisch tot een samenhangend geheel gepuzzeld. Het plaatje is daardoor vaak minder compleet, het kind mist hierdoor samenhang waardoor er regelmatig problemen ontstaan met de betekenisverlening. Het gevolg kan zijn; angst en ongewenst gedrag.

Bij Jij Staat Centraal wordt er naast dat er gekeken wordt naar hoe de zintuigelijke prikkelverwerking verloopt bij het kind, begeleiding geboden volgens de methodiek ‘Geef me de 5’. ‘Geef me de 5’ is een wetenschappelijk onderbouwde methodiek. De methodiek is  speciaal ontwikkeld voor mensen met autisme en werkt bovendien erg goed voor iedereen die extra behoefte heeft aan duidelijkheid.  De methodiek leert de manier van denken van iemand met autisme te begrijpen en hierop af te stemmen. Hierdoor wordt alles voor het kind duidelijk en voorspelbaar waardoor er rust ontstaat. Rust die nodig is om problemen op te kunnen lossen en verder te kunnen ontwikkelen. ‘Geef me de 5’ is een praktische methodiek die voor ieder individu (verstandelijk beperkt tot hoogbegaafd) op maat gemaakt kan worden. Het hele team van Jij Staat Centraal is geschoold in de methodiek. Met kennis van autisme kijken wij naar de oorzaak van gedrag, waar we de communicatie en aanpak op afstemmen.  Wij zijn erg enthousiast over ‘Geef me de 5’ omdat we ervaren dat het werkt!

Voor meer informatie zie www.geefmede5.nl

U kunt altijd vrijblijvend contact opnemen met Jij Staat Centraal voor een kennismaking

Bij interesse in Jij Staat Centraal kan er contact opgenomen worden met Jolanda Verschoor. Tijdens een telefoongesprek wordt de hulpvraag geïnventariseerd. Als deze passend lijkt wordt er een kennismaking gepland. Tijdens de kennismaking wordt er een rondleiding gegeven en wordt de hulpvraag en wederzijdse verwachtingen verder besproken. Na de kennismaking wordt vastgesteld of begeleiding bij Jij Staat Centraal tot de mogelijkheden behoort.