Hulp van paarden

Voor wie

Een  begeleidingstraject is helpend voor kinderen vanaf ongeveer 8 jaar die moeite hebben met concentratie, gevoelig zijn, veel piekeren of nadenken, kinderen die moeite hebben met het aangeven van hun grenzen, maar ook voor kinderen die snel overprikkeld zijn en hierdoor boos of verdrietig worden of dit op een andere niet-adequate manier uiten.

 

Wat is mindfulness

Door middel van aandachts-, concentratie-, bewegings- en speloefeningen leert een kind  om dieper naar zichzelf te kijken en wat er allemaal afspeelt in hun lichaam, bijv. de ademhaling, maar ook wat ze waarnemen met hun zintuigen. Met deze oefeningen leren ze meer aandacht te hebben voor wat er ieder moment gebeurt. Het doel is om deelnemers bewust te laten worden van het feit dat het leven bestaat uit momenten, plezierige en minder aangename, en dat ze niets anders hoeven te doen dan al deze momenten te ervaren, zonder er meteen op te reageren. Op deze manier leren ze te ‘surfen’ op de golven van emoties en zijn ze beter in staat om met moeilijkheden in het leven om te gaan.

 

Waarom met paarden

De paarden helpen de kinderen in de bewustwording van bovenstaand proces. Kinderen leren hun grenzen te voelen en deze aan te geven. Ze leren om zich te focussen op hun plan en zich niet af te laten leiden door factoren om zich heen.

Paarden zijn heel goed in het registreren en signaleren van verstoringen in kuddes en systemen. Ze kunnen ons heel helder informatie terugkoppelen over ons gedrag, ze liegen nooit en oordelen niet. Paarden zijn specialisten in het spiegelen van gedrag, ze spiegelen om goed te kunnen samenwerken. Als wij als mens met een paard gaan werken worden we onderdeel van de kudde. Zo leren wij van de paarden hoe we gedrag van onze soortgenoten beter kunnen ‘lezen’. De paarden laten ons meteen ervaren wat we kunnen doen om onze problemen anders aan te pakken. Kinderen kunnen zo experimenteren met ander gedrag en effecten daarvan. Zo krijgt het kind steeds weer een kans om gedrag uit te proberen en de manier te ontdekken die bij hem/haar past.

_IKF9057
_IKF9082

U kunt altijd vrijblijvend contact opnemen met Jij Staat Centraal voor een kennismaking

Bij interesse in Jij Staat Centraal kan er contact opgenomen worden met Jolanda Verschoor. Tijdens een telefoongesprek wordt de hulpvraag geïnventariseerd. Als deze passend lijkt wordt er een kennismaking gepland. Tijdens de kennismaking wordt er een rondleiding gegeven en wordt de hulpvraag en wederzijdse verwachtingen verder besproken. Na de kennismaking wordt vastgesteld of begeleiding bij Jij Staat Centraal tot de mogelijkheden behoort.