Intensieve Ambulante Gezinsbegeleiding

Voor wie

Intensieve Ambulante Gezinsbegeleiding (IAG) is gericht op gezinnen met kinderen met autisme.

 

Werkwijze

Vanuit een systemische benadering, dat wil zeggen dat we het gehele gezin betrekken bij de begeleiding,  kijken we naar waar de krachten en de uitdagingen liggen binnen het gezin. Wat gaat er goed en wat is wenselijk om te veranderen binnen de huidige situatie. We verkennen samen de oorzaak van het gedrag van het kind en geven inzicht in de ondersteuningsbehoefte van het kind. Bij sprake van Autisme doen we dit middels de Geef me de 5 methodiek. Als je als omgeving beter de oorzaak van het gedrag begrijpt en weet wat wel en niet werkt in de begeleiding, scheelt dat veel frustratie zowel bij de ouder als het kind. Samen komen we via oplossingsgerichte en praktische begeleiding tot een op maat gemaakt plan. De tijdsduur van het traject is afhankelijk van de complexiteit van de hulpvraag. Is er sprake van nevenproblematiek welke de begeleiding in de weg staat, dan zal hier eerst aandacht voor zijn.

IK2_2970

U kunt altijd vrijblijvend contact opnemen met Jij Staat Centraal voor een kennismaking

Bij interesse in Jij Staat Centraal kan er contact opgenomen worden met Jolanda Verschoor. Tijdens een telefoongesprek wordt de hulpvraag geïnventariseerd. Als deze passend lijkt wordt er een kennismaking gepland. Tijdens de kennismaking wordt er een rondleiding gegeven en wordt de hulpvraag en wederzijdse verwachtingen verder besproken. Na de kennismaking wordt vastgesteld of begeleiding bij Jij Staat Centraal tot de mogelijkheden behoort.