Gezinsbegeleiding bij Autisme

Voor wie

Gezinsbegeleiding is gericht op gezinnen met kinderen met autisme of een andere ontwikkelingsstoornis.

 

Doel

Het doel van gezinsbegeleiding is dat ouders meer inzicht krijgen in de oorzaak van het gedrag van het kind. Ouders leren o.a. de methodiek ‘geef me de 5’ toepassen, waardoor het kind zich verder kan gaan ontwikkelen. Het gezin komt op deze manier weer meer in eigen kracht te staan.

 

Werkwijze

Met het netwerk kijken we naar waar de krachten en de uitdagingen liggen binnen het gezin. Wat gaat er goed en wat is wenselijk om te veranderen binnen de huidige situatie. We verkennen samen de oorzaak van het gedrag van het kind en geven inzicht in de ondersteuningsbehoefte van het kind. Als je als omgeving beter de oorzaak van het gedrag begrijpt en weet wat wel en niet werkt in de begeleiding, scheelt dat veel frustratie zowel bij de ouder als het kind. Samen komen we via persoonlijke en praktische begeleiding tot een op maat gemaakt plan. De tijdsduur van het traject is afhankelijk van de complexiteit van de hulpvraag. Is er sprake van nevenproblematiek welke de begeleiding in de weg staat, dan zal hier eerst aandacht voor zijn.

IK2_2970

Gespecialiseerde individuele begeleiding

Voor wie

Gespecialiseerde individuele begeleiding is er voor kinderen en jongeren die een hulpvraag hebben bijvoorbeeld op het gebied van:

  • leren herkennen en omgaan met emoties
  • vergroten van zelfkennis
  • vergroten van zelfstandigheid/zelfredzaamheid
  • leren omgaan met sociale situaties


Doel

Het doel van gespecialiseerde individuele begeleiding is in samenwerking met het netwerk  op een liefdevolle en ervarende manier, de zelfstandigheid, autonomie en zelfkennis van het kind vergroten.


Werkwijze

Tijdens de begeleiding wordt er methodisch en ervaringsgericht gewerkt. Het ontdekken van waar je goed in bent, wat je fijn vindt, maar ook waar je nog moeite mee hebt en wat je dan nodig hebt, staat tijdens de begeleiding centraal. Op onze prachtige locatie, kunnen vele leersituaties gecreëerd worden. Tijdens de begeleiding is er veel aandacht voor voelen. Een kind leert voelen wat een bepaalde situatie/activiteit doet met zijn alertheid en emoties. Voelt iets fijn of juist niet? Waar merk je dit aan? Samen met het kind gaan we op ontdekking naar zijn ‘eigen ik’:  wie ben ik, waar ben ik goed in, wat heb ik nodig? Tijdens de begeleiding worden ook juist situaties besproken die in de thuissituatie, op school of bij vrienden actueel zijn. We geven inzicht in deze situaties en handvatten om hier mee om te gaan. We generaliseren de ervaringen die opgedaan zijn tijdens de begeleiding naar de thuissituatie, school of vriendengroep waardoor het kind het geleerde ook in dagelijkse situaties leert toepassen. Naast dat er begeleiding geboden wordt bij Jij Staat Centraal op locatie, wordt er indien dit beter aansluit bij het kind, ook begeleiding geboden in de realistische omgeving. Hierbij valt te denken aan thuis, op school en bij de sportclub.

Gespecialiseerde individuele begeleiding wordt vaak in combinatie met gezinsbegeleiding geboden.

U kunt altijd vrijblijvend contact opnemen met Jij Staat Centraal voor een kennismaking

Bij interesse in Jij Staat Centraal kan er contact opgenomen worden met Jolanda Verschoor. Tijdens een telefoongesprek wordt de hulpvraag geïnventariseerd. Als deze passend lijkt wordt er een kennismaking gepland. Tijdens de kennismaking wordt er een rondleiding gegeven en wordt de hulpvraag en wederzijdse verwachtingen verder besproken. Na de kennismaking wordt vastgesteld of begeleiding bij Jij Staat Centraal tot de mogelijkheden behoort.