Wat we doen om de kwaliteit te waarborgen

Kwaliteit

Jij Staat Centraal is continu bezig om de kwaliteit van zorg te verbeteren.  Een van de hulpmiddelen hierbij is het kwaliteitssysteem van OVEZO. In dit systeem zijn alle vastgestelde eisen en documenten digitaal samen gebracht. Hierdoor wordt het kwaliteitsbeleid tot uitdrukking gebracht. Een ander hulpmiddel is het lidmaatschap van Zorgcollectief Altena.  Zorgcollectief Altena is een vereniging van kleine zorgaanbieders waar Jij Staat Centraal mede oprichter van is. Door onderlinge samenwerking is multidisciplinaire aanpak mogelijk waarbij de privacy en het welzijn van de zorgvragers gewaarborgd blijft. Jij Staat Centraal neemt deel aan de jaarlijkse kwaliteitskringgroep. Hierbij leveren de zorgaanbieders feedback op elkaar om elkaar te ondersteunen en kwaliteitsverbetering te initiëren. De medewerkers van Jij Staat Centraal volgen de intervisie bijeenkomsten van Zorgcollectief Altena  om zo op hun beroepsmatig handelen en persoonlijk functioneren te reflecteren. Daarnaast worden er vakgerichte scholingen gevolgd.

Zorgcollectief Altena

Klachtenprocedure

Jij Staat Centraal heeft een klachtenprocedure via Zorgcollectief Altena en is aangesloten bij klachtenportaal zorg. Mocht er sprake zijn van ontevredenheid over de geboden zorg  of is er een klacht over Jij Staat Centraal, dan vernemen wij dit graag. Het is de bedoeling dat de wettelijke vertegenwoordiger de volgende stappen onderneemt.

De wettelijk vertegenwoordiger meld de klacht bij de betreffende medewerker of Jolanda Verschoor. Zij gaan in gesprek met elkaar waarin de wettelijk vertegenwoordiger zijn/haar ontevredenheid kan uiten. Dit gesprek heeft als doel om samen tot een oplossing te komen.

Lukt het niet om tot een oplossing te komen dan kan de wettelijk vertegenwoordiger contact opnemen met de vertrouwenspersoon van Zorgcollectief Altena en bespreekt zijn/haar klacht, waarna zij helpt de klacht op te lossen. De externe vertrouwenspersoon van Zorgcollectief Altena is Esther de Bruin. Zij is bereikbaar via: e-mail ejwdebruin@gmail.com tel nr. 0643183615 of de wettelijk vertegenwoordiger legt de klacht neer bij klachtenportaal zorg. www.klachtenportaalzorg.nl

Deze kan per mail verstuurd worden naar info@klachtenportaalzorg.nl

 

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Wij hebben ons eigen privacy-statement waarin wij duidelijk maken hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Ook de organisaties waar wij mee samenwerken hebben een privacy-statement.

U kunt altijd vrijblijvend contact opnemen met Jij Staat Centraal voor een kennismaking

Bij interesse in Jij Staat Centraal kan er contact opgenomen worden met Jolanda Verschoor. Tijdens een telefoongesprek wordt de hulpvraag geïnventariseerd. Als deze passend lijkt wordt er een kennismaking gepland. Tijdens de kennismaking wordt er een rondleiding gegeven en wordt de hulpvraag en wederzijdse verwachtingen verder besproken. Na de kennismaking wordt vastgesteld of begeleiding bij Jij Staat Centraal tot de mogelijkheden behoort.