Hoe gaan we te werk

Werkwijze/ aanmelding

Bij interesse in Jij Staat Centraal kan er contact opgenomen worden met Jolanda Verschoor. Tijdens een telefoongesprek wordt de hulpvraag  geïnventariseerd. Als deze passend lijkt wordt er een kennismaking gepland. Tijdens de kennismaking wordt er een rondleiding gegeven en wordt de hulpvraag en wederzijdse verwachtingen verder besproken. Na de kennismaking wordt vastgesteld of begeleiding bij Jij Staat Centraal tot de mogelijkheden behoort. Mocht er overeenstemming en een verwijzing of beschikking zijn dan volgt er een intake en kan de begeleiding van start gaan. Er wordt in samenspraak een individueel begeleidingsplan opgesteld wat met ouder(s), het kind en (indien betrokken) de jeugdconsulent van de verwijzende instantie of de betrokken gedragswetenschapper orthopedagoog generalist Janine van der Westen,  periodiek wordt geëvalueerd.

De begeleiding bij Jij Staat Centraal wordt gefinancierd door het Zorgkantoor (Wet langdurige zorg, WLZ) of de gemeente (Jeugdwet). Om in aanmerking te komen voor een beschikking kunt u contact opnemen met het Sociaal Wijkteam in uw gemeente of uw huisarts.

Jij Staat Centraal heeft een contract met de regio West-Brabant-Oost. Onder deze regio vallen gemeente Altena, Geertruidenberg, Drimmelen, Oosterhout, Breda, Alphen/Chaam en Baarle Nassau. Ben u woonachtig in één van deze gemeenten dan is begeleiding via Zorg In Natura (ZIN) of een Persoons Gebonden Budget (PGB) mogelijk. Bent u woonachtig buiten deze regio of mocht het kind een WLZ indicatie hebben dan kan er alleen  begeleiding in de vorm van een PGB geboden worden.

U kunt altijd vrijblijvend contact opnemen met Jij Staat Centraal voor een kennismaking

Bij interesse in Jij Staat Centraal kan er contact opgenomen worden met Jolanda Verschoor. Tijdens een telefoongesprek wordt de hulpvraag geïnventariseerd. Als deze passend lijkt wordt er een kennismaking gepland. Tijdens de kennismaking wordt er een rondleiding gegeven en wordt de hulpvraag en wederzijdse verwachtingen verder besproken. Na de kennismaking wordt vastgesteld of begeleiding bij Jij Staat Centraal tot de mogelijkheden behoort.