Even voorstellen

Bij Jij Staat Centraal werken betrokken, gedreven en deskundige professionals die het kind zien, begrijpen en respectvol begrenzen. Op basis van persoonlijke betrokkenheid wordt er op een speelse manier aangesloten bij de belevingswereld van het kind en bij wat het kind nodig heeft. De methodiek ‘Geef me de 5’ ligt ten grondslag aan onze werkwijze. Alle teamleden zijn of worden geschoold volgens de wetenschappelijk onderbouwde methodiek, wat zorgt voor een eenduidige aanpak. ‘Geef me de 5’ is een methodiek die speciaal is ontwikkeld voor mensen met autisme en werkt bovendien goed voor iedereen die extra behoefte heeft aan duidelijkheid. Naast deze methodiek zet Jij Staat Centraal ook andere effectieve interventies in om op een ongedwongen manier,  aan diverse hulpvragen te werken.

Jij Staat Centraal is een platte organisatie met korte lijnen waardoor er snel onderling geschakeld kan worden. Om hulp te kunnen bieden die goed aansluit bij het kind en het gezin werkt Jij Staat Centraal samen met specialisten van andere hulpverleningsorganisaties.

Jolanda Verschoor

gedreven, geduldig, praktisch, betrokken

Jolanda heeft Jij Staat Centraal in 2010 opgericht nadat ze werkzaam is geweest  in de verstandelijk gehandicapte sector. Jolanda is naast moeder van 3 kinderen en echtgenoot,  jeugd & gezinsprofessional (SKJ geregistreerd nr. 100027959) Nadat ze de opleidingen Sociaal Werk en Verpleegkunde heeft afgerond, heeft ze zich gespecialiseerd in Autisme middels de post HBO opleiding van ”Geef me de 5′, in Sensorische Informatieverwerking middels de Post HBO opleiding SI Estasi en in het systemische werken door het volgen van de IAG opleiding bij NHL Stenden.

Puck Leijten

oplossingsgericht, empatisch, zelfbewust

Puck is als HBO- pedagoog afgestudeerd en (SKJ geregistreerd reg. nr. 140030074 ) Puck biedt naast individuele begeleiding ook  groepsbegeleiding. Middels de basis en verdiepingscursus is Puck geschoold in de methodiek ‘Geef me de 5’.

Mariska van Baast

zorgzaam, luisterend oor, geduldig, rustig

Mariska  is  sociaal pedagogisch werker en is op HBO-niveau geschoold tot kindercoach met behulp van paarden. Bij Jij Staat Centraal houdt zij zich naast de begeleiding met paarden bezig met individuele begeleiding. Mariska heeft zich verdiept in ‘Geef me de 5’ door het  volgen van de basis en verdiepingscursus.

Daniëlle Treffers

creatief, verantwoordelijk, eerlijk

Daniëlle is onderwijsassistent en volgt op dit moment via een leer-werk- traject de HBO-opleiding Social Work.  Danielle heeft zowel de basis als de verdiepingscursus van ‘Geef me de 5’ gevolgd. Haar kennis en ervaring met paarden zet ze graag in tijdens de begeleiding.

Femke Hoeke

Creatief, Gedreven, Humor

Femke zit in het vierde jaar van de HBO studie Social Work . Op vrijdag, zaterdag en in de vakanties werkt zij  als begeleider bij Jij Staat Centraal.

Ruth Timmermans

U kunt altijd vrijblijvend contact opnemen met Jij Staat Centraal voor een kennismaking

Bij interesse in Jij Staat Centraal kan er contact opgenomen worden met Jolanda Verschoor. Tijdens een telefoongesprek wordt de hulpvraag geïnventariseerd. Als deze passend lijkt wordt er een kennismaking gepland. Tijdens de kennismaking wordt er een rondleiding gegeven en wordt de hulpvraag en wederzijdse verwachtingen verder besproken. Na de kennismaking wordt vastgesteld of begeleiding bij Jij Staat Centraal tot de mogelijkheden behoort.